SAĞLIK HUKUKU

Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık hizmetinin sunumu, denetimi ve erişilebilirliğini amaçlarken bu doğrultuda sağlık kurum ve kuruluşları, sağlık çalışanları ve hastalar başta olmak üzere sağlık sektörünün tüm süjelerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku mevzuatı, temel insan hakkı olan yaşam hakkı ile doğrudan bağlantıya sahip oluşu nedeniyle kritik bir önem arz etmekte olup bu doğrultuda kapsamlı, detaylı ve emredici birçok düzenlemeyi içerisinde barındırmaktadır.

Bu kapsamda, sağlık hukuku aşağıdaki konuları içerir;

 • Hasta Hak ve Yükümlülükleri: Hastalar, tıbbi müdahale ve tedaviye konu oluşu sebebiyle hassas bir konumda olduğundan rızaları, bilgi edinme ve mahremiyet hakları saklı olmak üzere aynı zamanda bilgilendirme, tedavi prosedürlerine uyma gibi birtakım yükümlülüklere de sahiptirler.
 • Sağlık Kurum/Kuruluşlarının Hak ve Yükümlülükleri: Sağlık hizmetinin sunulması ve kişilerin bu hizmete erişebilmesi bakımından kritik bir öneme sahip olan başta hastaneler, klinikler ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi ve sorumluluklarının düzenlenmesi, faaliyet izinlerinin alınması herhangi bir hak kaybının yaşanmaması adına büyük bir önem arz etmektedir.
 • Sağlık Çalışanlarının Hak ve Yükümlülükleri: Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri ve bunlarla sınırlı olmayarak tüm sağlık çalışanları faaliyetlerinin niteliği gereği birçok mesleki standarta ve yükümlülüğe sahip olup sağlık mevzuatı ile tanınan geniş bir yetki alanına sahiptirler.
 • Sağlık Hizmetinin Denetimi ve Düzenlenmesi: Sağlık hizmetinin nasıl sunulacağı, gereken nitelikler, yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, faaliyet izninin alınması ve bu iznin devamlılığı bakımından gerçekleştirilecek denetimler, etkileri ve yaptırımları birçok sağlık hukuku mevzuatında düzenlenmektedir.
 • Tıbbi Müdahaleler ve Hukuki Sorumluluk: Tıbbi müdahalenin hangi hallerde yapılabileceği, nasıl yapılması gerektiği, hukuka uygunluğun şartları, sağlık çalışanlarının müdahale esnasında yetki alanları ve sınırları ve uyulmaması halinde karşılaşacakları hukuki sorumluluk

Sağlık Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Köksal & Partners olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve bireylere kapsamlı hukuki destek sunmakta olup sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkiler ile ilaç hammaddelerine ilişkin alım-satım, dağıtım ve üretim sözleşmelerinin hazırlanması gibi sağlık hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanması, bu süreçte hukuki danışmanlığın sağlanması gibi hizmetler sunmaktayız.

Sözleşmesel ilişkilerin yanı sıra malpraktis ve sigorta başta olmak üzere her türlü sağlık hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının ilgili oldukları mevzuat kapsamında sorumluluklarının belirlenmesi ve hukuki danışmanlığın sağlanması, ruhsatlandırma sürecine ilişkin idari prosedürün yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde müvekkillerin temsili de çalışma alanlarımız kapsamında bulunmaktadır.

 • Sağlık Kuruluşlarına Hukuki Danışmanlık: Hastaneler, klinikler, bakımevleri, eczaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına, faaliyet izin süreçleri, yönetmelik uyumluluğu, tıbbi müdahalelere ilişkin yasal konular ve daha fazlasında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
 • Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Hakları, Hukuki Temsil: Malpraktis başta olmak üzere her türlü hasta-sağlık çalışanı hak ihlalinde müvekkillerimize danışmanlık ve hukuki temsil hizmetleri sunmaktadır.
 • Sözleşme ve Uyuşmazlık Çözümü: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ve ilaç hammaddelerine ilişkin alım-satım, dağıtım ve üretim sözleşmeleri başta olmak üzere her türlü sağlık sektörü sözleşmelerinin müzakerelerini gerçekleştiriyor ve uyuşmazlık durumlarında müvekkillerimize gereken hukuki desteği sağlıyoruz.

Sağlık Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

Sağlık sektörü, bünyesinde gerçekleşen faaliyetler ve bunların amacı gereği birçok riski barındırdığından herhangi bir hak kaybının ve ihlalin gerçekleşmemesi için profesyonel bir hukuki destek gereklidir.

 • Sağlık kuruluşlarının, sağlık çalışanlarının ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mevzuat ile belirlenen, sağlamaları gereken birden fazla koşul olup bu koşullara uymama halinde karşılaşılabilecek herhangi bir yaptırımın önlenmesi adına hukuki danışmanlık almak yardımcı olacaktır.
 • Sağlık hukuku ile ilgili herhangi bir uyuşmazlığın varlığı halinde süreci profesyonel hukuki bir destek ile yürütmek hak kaybına uğramamak ve ikincil bir mağduriyet yaşamamak adına faydalı olacaktır.
 • Sağlık sektörü kapsamında akdedilecek sözleşmelerin ve ilişkilerin müzakere aşamasında hukuki danışmanlık almak, aleyhinize doğacak olası durumların önlenebilmesi adına önemli bir fayda sağlayacaktır.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: Sağlık hukuku konusunda uzun yıllara dayanan deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Dinamik bir yapıya sahip sağlık hukuku mevzuatına ilişkin her türlü gelişmeyi yakından takip ediyor ve müvekkillerimizin güncele entegre olmalarını sağlıyoruz
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Her bir müvekkilimizin ihtiyaçlarını özel koşullarını değerlendirerek belirliyor ve kişiselleştirilmiş çözüm önerileriyle hukuki desteğimizi sağlıyoruz.