E-TİCARET, FİNTEK VE ÖDEME HİZMETLERİ HUKUKU

E-Ticaret, Fintek ve Ödeme Hizmetleri Hukuku Nedir?

Bu hukuk dalı, e-ticaret platformlarının kurulması ve işletilmesi, online ödeme sistemleri, elektronik sözleşmeler, tüketici hakları, finansal teknolojiler ve kripto paralar gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Bu alanlardaki yasal düzenlemeler; tüketicilerin haklarını korumalarını, ticari işlemlerin güvenli ve adil bir şekilde yapılmasını sağlamayı, para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçlarla mücadele etmeyi ve finansal sistemin bütünlüğünü korumayı amaçlar. İşletmelerin ve tüketicilerin haklarını korurken, piyasanın rekabetçi ve yenilikçi bir yapıda gelişmesini destekler.

E-Ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri hukuku, genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 • E-Ticaret Hukuku: E-ticaret hukuku, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, tüketicilerle olan ilişkilerini, sözleşmelerini, tüketici haklarını korumayı, ödeme sistemlerini ve diğer birçok konuyu içerir. E-ticaret hukuku, genellikle tüketici hakları, sözleşme hukuku, reklam ve pazarlama düzenlemeleri gibi alanlardan etkilenir.
 • Fintek Hukuku: Fintek, finans ve teknolojiyi bir araya getiren bir kavramdır ve genellikle finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesini ve yenilikçi teknolojilerin finans sektöründe kullanılmasını ifade eder. Fintek hukuku, bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeleri kapsar. Örneğin, dijital ödemeler, kripto para birimleri, blockchain teknolojisi gibi konular fintek hukukunun odak noktaları arasındadır. Fintek sektörü, geleneksel finansal hizmetlerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemelere tabidir. Fintek hukuku, bu yeni ve yenilikçi teknolojilerin kullanımıyla ilgili yasal çerçeve, düzenleyici gereklilikler, lisanslama süreçleri, tüketici koruması, veri gizliliği ve güvenliği gibi konuları ele alır.
 • Ödeme Hizmetleri Hukuku: Ödeme Hizmetleri Hukuku, elektronik para ve ödeme hizmetlerinin sunulması, düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren bir hukuk alanıdır. Ödeme hizmetleri, çeşitli finansal işlemleri kapsar ve genellikle para transferi, kredi kartı işlemleri, banka transferleri, çekler, dijital cüzdanlar, mobil ödemeler gibi yöntemler aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu hukuk alanı, ödeme kuruluşlarının (bankalar, ödeme kuruluşları, fintek şirketleri vb.) faaliyetlerini ve tüketicilerin ödemelerle ilgili haklarını düzenler.
 • E-ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri, günümüzde ticaretin ve finansın önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin ve girişimcilerin, faaliyetlerini yasal bir çerçevede yürütmeleri ve tüketicileri korumak için gerekli hukuki düzenlemelere uymaları büyük önem taşımaktadır.

E-Ticaret, Fintek ve Ödeme Hizmetleri Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Ekibimiz e-ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri alanındaki uzmanlığı ve çok yönlü bakış açısıyla çeşitli konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Yasal Danışmanlık: Müvekkillerimize e-ticaret platformlarının ve satıcıların yükümlülükleri, e-ticaret platformlarının kurulması ve işletilmesi için yasal izinlerin alınması, finansal teknolojilerin yasal statüsü ve düzenlemesi, elektronik para ve ödeme hizmetleri sağlayıcılarının 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında lisanslanması ve faaliyetleri, elektronik para kuruluşları, havale ve para transferleri, kartlı ödeme sistemleri, mobil ödemeler ve açık bankacılık gibi pek çok konuda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler hakkında bilgi veriyor ve mevzuata uyum süreçlerini yürütüyoruz.
 • Uyuşmazlık Çözümü: E-ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri ile ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve dava takibi, tüketici uyuşmazlıklarının çözümü, idari ve yargısal süreçlerde temsil hizmeti veriyoruz.
 • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme: Müvekkillerimize iş ortakları, tedarikçiler ve müşterilerle yapılan havale ve para transferi sözleşmeleri, kartlı ödeme sistemleri ve mobil ödeme sözleşmeleri, e-ticaret platformu kullanım sözleşmeleri, elektronik para cüzdanı sözleşmeleri başta olmak üzere bu gibi sözleşmelerin hazırlanması ve yönetilmesi süreçlerinde hizmet veriyoruz.
 • Lisanslama ve Denetim Süreçlerinin Yürütülmesi: Müvekkillerimizin faaliyetlerini yasal olarak yürütebilmeleri ve düzenleyici kurumların gerekliliklerine uyum sağlamaları amacıyla ilgili düzenleyici kurumlara lisans başvurusu yapılması, periyodik denetimlere hazırlık ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimler sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle uygulanan yaptırımlara ilişkin itiraz süreçlerinde müvekkillerimize destek oluyoruz.

E-Ticaret, Fintek ve Ödeme Hizmetleri Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

E-ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri hukuku, hızlı bir şekilde gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin ve girişimcilerin, faaliyetlerini yasal bir çerçevede yürütmeleri ve tüketicileri korumak için gerekli hukuki düzenlemelere uyum sağlamaları büyük önem taşımaktadır. E-Ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri alanında uzman ekibimizden danışmanlık almanızın faydaları şunlardır:

 • Yasal Uyumluluğu Sağlama: Danışmanlarınız faaliyetlerinizin ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlayabilir. Bu sayede, yasal yaptırımlardan ve itibar kaybından korunabilirsiniz.
 • Hukuki Risklerin Minimize Edilmesi: E-ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri gibi teknoloji odaklı sektörlerde işletmenin maruz kaldığı riskler çok çeşitlidir. Danışmanlarınız, bu riskleri belirlemenize ve yönetmenize yardımcı olur, böylece işletmenizi hukuki sorunlardan koruyabilirsiniz.
 • Sözleşmelerin Hazırlanması ve İncelenmesi: İşletmeniz için önemli olan sözleşmeleri hazırlamak veya incelemek zaman alıcı ve teknik bir süreç olabilir. Danışmanlarınız, bu sözleşmelerin yasal olarak uygun ve koruyucu olduğundan emin olmanıza yardımcı olabilir.
 • Düzenleyici İlişkilerin Yönetilmesi: E-ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, düzenleyici kurumlarla ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmelidir. Danışmanlarınız, bu kurumlarla iletişim kurmanıza ve gerektiğinde müdahale etmenize yardımcı olabilir.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: E-Ticaret, fintek ve ödeme hizmetleri konusunda deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimize çok yönlü ve en hızlı hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Ulusal ve uluslararası alandaki teknolojik ve hukuki gelişmeleri takip ederek, müvekkillerimize güncel ve etkili çözümler sunuyoruz.
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, etkili ve iş süreçlerine uygun hukuki çözümler sunuyoruz.