KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Teknolojinin hızla gelişmesi ve kişisel verilerin şirketler için daha önemli hale gelmesiyle birlikte başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin korunması için kişisel verilerin korunması alanına özgülenmiş bir yasal düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Kişisel verilerin korunması hukuku kapsamına kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, veri güvenliğinin sağlanması gibi süreçlerde ortaya çıkan hukuki sorunlar girmektedir. Günümüzde yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojik gelişmelerin yanında pek çok hizmetin dijitale taşınması sebebiyle yoğun bir şekilde kişisel veri işlenmekte ve bununla paralel olarak yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girmektedir.

Kişisel verilerin korunması hukuku, genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 • Hukuki Dokümantasyonların Oluşturulması ve Güncel Tutulması: Aydınlatma metni, açık rıza metni, gibi metinler ile kişisel veri envanteri, politika ve prosedürler kişisel verilerin korunması alanındaki hukuki dokümantasyonlardandır. Bu dokümantasyonların oluşturulması ve değişen iş faaliyetlerine göre güncellenmesi önemlidir.
 • Veri Güvenliği: Kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülürken idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirlere; yetki matrisi, şifreleme, yedekleme, ağ ve uygulama güvenliğinin sağlanması, log kayıtlarının tutulması, eğitim ve farkındalık faaliyetleri, kişisel verilerin korunmasına ilişkin sözleşmeler, politika ve prosedürler örnek verilebilir.
 • İlgili Kişi Hakları: İlgili yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verisi işlenen kişilerin (ilgili kişiler) kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği, kimlere aktarıldığı gibi konularda bilgi sahibi olma ve kişisel verilerinin düzeltilmesini, silinmesini isteme gibi hakları vardır. Bu hakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak önem arz etmektedir.
 • Şikayet, Soruşturma, Yaptırım ve İtiraz Süreçleri: İlgili düzenleyici ve denetleyici kuruma şikayet veya ilgili kurumun re’sen harekete geçmesiyle birlikte veri sorumlusu niteliğindeki şirket ve kuruluşlar hakkında soruşturma süreci başlamaktadır. Soruşturma süreci sonucunda talimatlandırma, idari para cezası gibi yaptırımların uygulanması söz konusu olabilir. Bu durumda yaptırımlara çeşitli yargı mercilerinde itiraz edilmesi yoluna gidilebilmektedir.

Kişisel verilerin korunması hukuku; diğer hukuk dallarına nazaran yeni ve dar kapsamlı bir hukuk dalı olsa da iş hukuku, elektronik ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku gibi pek çok hukuk dalıyla bağlantı içerisindedir. Ayrıca güncel gelişmelere göre yasal düzenlemeler çok hızlı değişebilmektedir. Bu nedenle güncel gelişmeler ile yasal düzenlemelerin takibi ve yorumlanması önemlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alanında Hizmetlerimiz Nelerdir?

Ekibimiz kişisel verilerin korunması alanındaki uzmanlığı, risk odaklı yaklaşımı ve yenilikçi bakış açısıyla otomotiv, lojistik, kargo, e-ticaret, medya gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillerimize kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum kapsamında proje yönetimi, yerinde denetim, hukuki dokümantasyon hazırlanması, sözleşme incelemesi vb. konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Uyum Projesi Yönetimi: Daha önce kişisel verilerin korunması alanında uyum süreci yürütülmemesi veya uyum süreci yürütülmekle birlikte güncelleme yapılması gerekmesi halinde müvekkillerimize farkındalık eğitimi verilmesi, birim toplantılarının yapılması, kişisel veri envanteri hazırlanması, VERBİS kaydının yapılması/güncellenmesi, form ve sözleşmelerin incelenmesi, aydınlatma metni vb. ile politika ve prosedürlerin hazırlanması süreçlerini içeren proje yönetimi hizmeti veriyoruz.
 • Süreç Bazlı Hukuki Görüş Verilmesi ve Hukuki Dokümantasyon Hazırlanması: Müvekkillerimizin kişisel verilerin korunması alanındaki süreçlere ilişkin sorularını risk yönetimi bakış açısıyla ele alıyor, hem ilgili mevzuata uyum sağlayan hem de iş faaliyetlerini aksatmayacak/zorlaştırmayacak hukuki çözümler sunuyor ve hukuki dokümantasyon hazırlıyoruz.
 • Yerinde Denetim Gerçekleştirilmesi: Müvekkillerimizin yerleşkelerinde (ofisler, üretim tesisleri vb.) kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumunu tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor, denetimde tespit edilen eksikliklere ilişkin rapor hazırlıyor ve bu rapor kapsamındaki eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uyumun sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yürütüyoruz.
 • İlgili Kişi Başvurularının Takibi ve Cevaplandırılması: Müvekkillerimize gelen ilgili kişi başvurularının süresi içerisinde cevaplandırılması konusunda destek veriyoruz.
 • Veri İhlali Süreçlerinin Yönetimi: Müvekkillerimiz bünyesinde gerçekleşen veri ihlallerinin değerlendirilmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine ilişkin süreçleri yürütüyoruz.
 • Şikayet, Soruşturma, Yaptırım ve İtiraz Süreçlerinin Yönetilmesi: Müvekkillerimize yönelik yapılan şikayetlerde ve soruşturmalarda savunma yapılması, bilgi/belge taleplerinin yönetimi gibi süreçlerde destek oluyor; yaptırım uygulanması halinde ilgili hukuki mercilere başvuruda bulunuyor ve süreci takip ediyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Danışmanlığı Almanızın Faydaları Nelerdir?

Kişisel verilerin korunması hukuku alanında danışmanlık hizmeti almak iş süreçlerinizin baştan itibaren mevzuata uygun tasarlanması ve hukuki yaptırım riskininin bertaraf edilmesini sağlayacaktır. Kişisel verilerin korunması alanında alanında uzman ekibimizden danışmanlık almanızın faydaları şunlardır:

 • Ulusal ve uluslararası mevzuattaki değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmanızı ve bu değişikliklere göre iş faaliyetlerinizi yürütmenizi sağlayacaktır.
 • Hukuki tavsiyeler sayesinde yasal yaptırımlara maruz kalma ve veri ihlallerine uğrama riskini azaltır ve bu olayların neden olacağı maliyetleri önleyebilirsiniz.
 • Toplumda kişisel verilerin korunmasına verilen önemin artması sebebiyle kişisel verileri doğru bir şekilde koruyarak ve mahremiyet hakkında saygı göstererek müşterileriniz ve iş ortaklarınız nezdinde güvenilirliğinizi artırabilir ve itibarınızı koruyabilirsiniz.
 • Kişisel veri koruma danışmanlığı, sayesinde şirketinizde/kurumunuzdaki çalışanlar ve yöneticilerin farkındalık kazanmasını sağlayabilir ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum süreçlerini daha kolay yürütebilirsiniz.
 • Danışmanlarınızdan kişisel veri işleme faaliyetine başlamadan önce hukuki görüş alarak bu görüşe göre süreç tasarımı yapabilir ve riskinizi minimize edebilirsiniz.

Neden Köksal & Partners?

 • Uzman Ekibimiz: Kişisel verilerin korunması konusunda deneyimli avukatlarımızla müvekkillerimize en kapsamlı ve en hızlı hizmeti sunuyoruz.
 • Güncel Bilgi ve Yetkinlik: Ulusal ve uluslararası alandaki teknolojik ve hukuki gelişmeleri takip ederek, müvekkillerimize güncel ve etkili çözümler sunuyoruz.
 • Müvekkil Odaklı Çözümler: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, etkili ve iş süreçlerine uygun hukuki çözümler sunuyoruz.