Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:

Köksal Özdamar Avukatlık Ortaklığı

Burhaniye Abdullahağa Caddesi, No:106, Üsküdar, İstanbul

Giriş

Köksal Özdamar Avukatlık Ortaklığı (“Köksal&Partners”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda Köksal&Partners bünyesinde yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında işlemekteyiz. Bu verilerin bir kısmı sadece mülakata çağırdığımız adaylardan alınmaktadır.

CalisanAdayi Islenen Veriler

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; Köksal&Partners online ve fiziki adreslerimize tarafınızca gönderilen özgeçmişler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Köksal&Partners tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; 

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimiz doğrultusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda aktarılabilecektir. 

Kişisel Verileriniz Yurt Dışına Aktarılıyor mu?

Online başvuru yapmışsanız kişisel verileriniz, başvurunuzun alındığı Google Forms nedeniyle Google’un AB’deki sunucularına aktarılmamakta, fiziki başvuru yapmanız durumunda ise herhangi bir şekilde aktarılmamaktadır.


Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, başvurunuzun yapıldığı takvim yılından sonraki 6 ay süre ile saklanmakta bu sürenin sonunda yapılan ilk periyodik gözden geçirmekte silinmektedir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

haklarına sahipsiniz. 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi, koksalozdamaravukatlik@hs02.kep.tr adresine KEP üzerinden, başvurunuzu mail ile yapmışsanız ve aynı e-posta adresini kullanarak ik@koksalpartners.com adresine mail göndererek ya da ilgili mevzuatta öngörülen diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz.


Başvurunuzun yanıtlanması veya olumlu sonuçlandırılması için ek bir bilgi veya belge gerekiyorsa lütfen bunları da başvurunuza eklemeyi unutmayınız.