Köksal&Partners, Eylül 2005’te Ankara'da kurulmuş, Eylül 2011 itibariyle ise merkezini İstanbul'a taşıyarak, faaliyetlerini İstanbul, Ankara ve İzmir’de yürütmeye başlamıştır.

Köksal&Partners, Köksal-Özdamar Avukatlık Ortaklığı ismi ile Eylül 2015’te İstanbul Barosu’na tescil edilmiş olup, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ve Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına bağlı bir şekilde müvekkillerine hizmet vermektedir. Büromuzdaki tüm dosyalar elektronik ortama aktarılmış olup, tüm hukukçu kadromuz mekandan bağımsız bir şekilde ve mobil araçlarla haftanın her günü ve günün her saatinde çalışma olanağına sahiptir. Sürekli danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirketler ve kurumsal müvekkillerimiz de kendi dosyalarını ve iş süreçlerini elektronik ortamdan takip edebilmektedirler.

Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki ülkemizde başta temel yasalarımız olmak üzere birçok düzenleme hızla değişmekte ve hukuk neredeyse yeniden yazılmaktadır. Köksal&Partners, hızla değişen hukuk kurallarını yakından takip etmek için meslek içi eğitimlere önem vermekte ve gerek etkin teknoloji kullanımı gerekse büro içi ve büro dışı eğitim etkinlikleri ile gelişmeleri yakından takip etmektedir.