SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

03.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici Madde 95 hükmü eklenmiştir. 

Anılan Kanun ile kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” olarak bilinen konunun çözümü için düzenleme yapılmıştır. 

Kanun, esasa ilişkin 2 madde ve yürütmeye ilişkin 2 madde olmak üzere toplam 4 maddeden oluşmaktadır. Kanun metni özetle şu şekildedir: 

Yapılan değişiklik ile bu nitelikteki çalışanların emekliliğe hak kazanmaları için yaş kriteri ortadan kaldırılmıştır. Böylece yaş dışındaki diğer şartları (sigortalılık süresi ve prim gün sayısı) taşıyan çalışanlar, emekli olabileceklerdir. Bununla birlikte Kanun değişikliğinde, emekliliğe hak kazanılması için öngörülen prim gün sayısı bakımından kademeli sistem benimsenmiştir. Başka bir ifadeyle, çalışanın emekliliğe hak kazanması için tek bir prim gün sayısı belirlenmemiş olup her bir çalışanın tabi olduğu kanuna göre prim gün sayıları değişiklik gösterecektir.