Telekomünikasyon Hukuku

Neler yapıyoruz?

Köksal&Partners, deneyimli ve geniş kadrosu ile Telekomünikasyon Hukuku alanında sektöründe öncü ulusal ve uluslararası şirket müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;

    • Telekomünikasyon sektöründeki ve teknoloji alanındaki gelişmelerin hukuksal açıdan değerlendirilmesi ve mevzuatın takip edilmesi

    • Regülasyonlara Uyumluluk

    • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerinin takibi ve şirket nezdinde değerlendirilmesi

    • Rekabet Kurumu düzenlemelerinin takibi ve şirket nezdinde değerlendirilmesi

    • Teknoloji Transferi Sözleşmeleri

    • Abonelik Sözleşmeleri

    • Altyapı Kira Sözleşmeleri

    • İhtiyari ve zorunlu Roaming Sözleşmeleri

    • İmtiyaz Sözleşmeleri

    • Ara Bağlantı Sözleşmeleri

    • Tüketici hakları bakımından hizmetlerin değerlendirilmesi

    • Katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinin denetlenmesi düzenlenmesi

    • Telekomünikasyon ruhsat başvuruları ve takibi