Sağlık Hukuku

Neler yapıyoruz?

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası müvekkillerine çeşitli danışmanlık hizmetleri sağlayan Köksal&Partners, aşağıda sıralanmış hizmetleri sağlamaktadır;

    • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi

    • Hasta ve hekim hakları, hasta-doktor-sağlık kurumu ilişkileri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

    • Sigorta uyuşmazlıklarının giderilmesi ve benzer diğer konularda danışmanlık ve temsil hizmetleri

    • Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları

    • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıklardan doğan hukuksal hizmetler

    • Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi

    • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması

    • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması

    • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

    • İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması

    • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık