Medya ve Eğlence Hukuku

Neler yapıyoruz?

Köksal&Partners ekibi olarak medya ve yayın kuruluşları ile eğlence sektöründe çalışmalarda bulunan müvekkillerimize aşağıda sıralanmış olan hizmetler başta olmak üzere bu alanda gerek duyulan her türlü danışmanlık, avukatlık ve uyum hizmetlerini sağlamaktayız;

  • Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun olmak üzere şirketlerin RTÜK ve basın mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri

  • Dijital ortamda gerçekleşen telif ve kişilik haklarına ilişkin uyuşmazlıkların takibi

  • Yayın ilkeleri

  • İfade özgürlüğü

  • Telif ve diğer fikir ve sanat eserlerine ilişkin hakların kullanımı