Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Neler yapıyoruz?

Köksal&Partners ekibi olarak Bilişim sektöründe çalışmalarda bulunan müvekkillerimize başta aşağıda sıralanmış olan hizmetler olmak üzere bu alanda gerek duyulan her türlü danışmanlık, avukatlık ve uyum hizmetlerini sağlamaktayız;

  • Elektronik İmza

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Tebligat

  • Elektronik Kayıt ve Belgeler (Elektronik Fatura ve Elektronik Defter, Elektronik Arşiv)

  • Dijital Şirket (Elektronik Genel Kurul, Şirketlerde İnternet Sitesi Zorunluluğu)

  • Elektronik Ticaret, (e-Ticaret, e-Ticaretin Teknolojik ve Hukuki Altyapısı, e-Ticaret Sözleşmeleri, e-Ticarette Banka ve Kredi Kartlarının Uygulaması, Elektronik Haberleşme Kanununun e-Ticarete Etkisi, e-Ticarette Reklam)

  • Bilişim Suçları ve Adli Bilişim

  • İnternetten İçerik Kaldırılması (5651 sy. Kanun)

  • Kişisel Verilerin Korunması